WMV ItalianoWMV DeutschWMV NederlandAnti-kleefeffecten, kunststof
degradatie- en corrosiepreventie
in zeefwisselaars en adapters


Het anti-kleefeffect van een Lunac 1 laag in een zeefwisselaar of adapter komt in de buurt van een PTFE anti-kleeflaag en kan wedijveren met de corrosieweerstand van
hoogwaardige nikkellegeringen. Echter, Lunac 1 vormt wel een harde laag.


Procescondities in zeefwisselaars kunnen veeleisend en uiteenlopend zijn. Stromingskanalen hebben regelmatig te maken met kleef- en corrosieproblemen. Lunac 1 toegepast op stromingskanalen gaat in hoge mate de vorming en afzettingen van kunststof-afbraakproducten tegen in stromingskanalen. De zuiger(s) en boring(en) hebben te maken met hoge mechanische belastingen, hetgeen regelmatig tot 'vreters' leidt. Om deze reden worden deze mechanisch hoogbelaste glijvlakken vaak voorzien van Lunac 2+. Het spectrum van kunststoffen die succesvol verwerkt kunnen worden in dergelijke Lunac 1 gecoate onderdelen, zoals: CPVC, PC, PVDF, PFA, HIPS, PU, ECTFE etc. is verrassend groot. Een belangrijk deel van de feedback is afgeleid van zeefwisselaar- en adaptertoepassingen, en er is inmiddels sprake van m.n. veel (Kreyenborg / Münster) zeefwisselaars of adapters die al meer dan 20 jaar in gebruik zijn.
Doorgaans wordt de Lunac 1 behandeling van stromingskanalen als volgt uitgevoerd:

  1. Stromingskanalen worden vooraf fijngeslepen naar Ra <0,22 μm (Rz <2 μm)
  2. 45-60 μm Lunac 1 wordt gericht aangebracht in de stromingskanalen en doorgaans ook enkele millimeters om de rand aangebracht
  3. De Lunac 1 laag in de stromingskanalen wordt gepolijst naar Ra <0,03 μm en er worden, indien toegestaan, door nabewerking scherpe randen gecreëerd
  4. Indien er aanzienlijke slijtage wordt verwacht, wordt de coating gehard tot HRc 65. (Belangrijk: Lunac ontwikkelt geen microscheurtjes (foto 4) na blootstelling aan (hardings)temperaturen boven 290 ° C en de corrosieweerstand kan soms zelfs beter blijven dan de corrosieweerstand van hoogwaardige nikkellegeringen in een 50% HCl / 4% HF testvloeistof. Ook in het geval van Fluorkunststoffen kunnen Lunac 1 lagen op louter chroomstaal goed presteren: Echter, in sporadische gevallen heeft een substraatgebrek zich kunnen voortzetten in de coating of is een coating mechanisch beschadigd geraakt op een cruciale plaats
  5. Indien er koudlas- (en corrosie)problemen met de boring en zuigeroppervlakken verwacht worden, kan eerst 70-80 μm Lunac 2 (hc) + op deze oppervlakken aangebracht worden, voordat de zijkanalen geboord en geschikt gemaakt worden voor de latere Lunac 1 behandeling. Bekijk de Lunac 2+ behandelingen voor details. 

Ø 200 mm zeefwisselaar voorzien van zowel Lunac 1 in de stromingskanalen alsook Lunac 2+ in de boringen

Opvallend is dat de Lunac 2+ laag, die immers ook anti-kleefeigenschappen bezit, de opbouw van afbraakproducten in de boring voorkomt, doordat effectieve afschuiving optreedt. Aangezien deze delen hoog getolereerd zijn dient de Lunac 2+ wel achteraf met diamant nageslepen te worden tot een uiteindelijke speling wordt bereikt van slechts 0,02-0,03 mm.

 
corrosion resistant screen changer with non stick properties


Naast de goede antikleef- en corrosiebeschermings-eigenschappen is de mogelijkheid scherpe randen te creëeren een andere reden waarom Lunac 1-bekleding van deregelijke onderdelen populair is. Scherpe productranden leveren een belangrijke bijdrage in het tegengaan van slechte doorstroming en verminderen daarmee mede de vorming van strepen of de zwarte stippen. Alle weergegeven delen vereisen echter vrij gecompliceerde hulpgereedschappen. Alleen op deze manier kan de Lunac coatingssysteem zo onderscheidend zijn en de essentiële laskwaliteit substraatbinding tot stand brengen. Deze is onmisbaar voor het toepassen van dikkere harde lagen en het kunnen toepassen van scherpe randen.